grafologia

Ekspertyzy i badania grafologiczne

Ekspertyzy i badania grafologiczne.
Close/Open header

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszycch usług:
http://www.opinie-sadowe.pl - badania grafologiczne

Kontakt: 
tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel: (0-22) 833 88 33
kontakt@opinie-sadowe.pl

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 525-24-88-653
REGON: 142576336


Są takie dziedziny wiedzy, które owiane są pewną tajemnicą. Najczęściej dotyczą one badania ludzkiej psychiki. Dla wielu osób taką metodą psychologiczną, która wzbudza pewną tajemnicę jest hipnoza. Podobnie jest w przypadku nauki jaką jest grafologia. Jest to dziedzina nauki jaka bada pismo odręczne. Na tej podstawie ocenia predyspozycje badanej osoby. Pismo odręczne służy również do określania charakteru. Nauka ma tak samo dużo zwolenników , jak i przeciwników. Jest to również metoda badania pisma jaka bardzo często wykorzystywana jest w kryminalistyce, czy w procesach sądowych. Przy procesach sądowych grafologia ma za zadanie określić osobę, do której należy pismo jakie znajduje się na wskazanych przez sąd dokumentach. W pracy policyjnej metody grafologiczne są wykorzystywane również do tworzenia portretów psychologicznych przestępców. Zwolennicy tej metody wychodzą z założenia, że dzięki badaniu pisma możliwe jest odkryci pewnych związków pomiędzy sposobem pisania a cechami charakteru. Dla takich osób związki pomiędzy sposobem pisania, a osobowością osoby, która jakiś tekst napisała są na tyle silne, że możliwa jest nie tylko ocena osobowości, ale również pewnych predyspozycji do przyszłych zachowań.
W grafologii bierze się pod uwagę bardzo wiele elementów w zakresie badania odręcznego pisma. Do takich elementów jakie bada grafologia zaliczamy wysokość oraz szerokość liter. Bardzo ważne są nawet drobne odległości pomiędzy literami, sposób pochylenia liter, czy sposób stawiania kropek nad literami. Na tej podstawie grafolodzy oceniają cechy charakteru. Badania grafologiczne wykorzystywane są w doradztwie personalnym, ale również do tworzenia portretów psychologicznych badanych osób. Bardzo ważnym elementem analizy jest również ocena usposobienia osoby, której pismo jest badane. Takie badania wykorzystywane są zarówno w przypadku osób poddawanych terapiom psychologicznym, jak i w przypadku osób o przeszłości kryminalistycznej. Badanie pisma nie jest łatwą sprawą i wymaga dużej dokładności oraz wiedzy.

Nasza oferta ekspertyz grafologicznych